Schriftelijke vragen over lange reistijd bij low budget vliegmaatschappijen

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 12 april 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik samen met collega Attje Kuiken schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in de Spits.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van de leden Bouwmeester en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu over lange reistijd bij reistijd low budget vliegmaatschappijen

1.

Kent u het artikel ‘reistijd low cost langer’?1)

2.

Herinnert u zich mijn eerdere vragen over misbruik consumentenvertrouwen door low cost vliegtuigmaatschappijen?2)

3.

Hoe beoordeelt u de marketingtechniek dat vliegvelden worden gepresenteerd als ‘ideale toegang tot de hoofdstad’, terwijl dit feitelijk niet zo is?

4.

Bent u het met ons eens dat deze marketingtechniek misbruik maakt van vertrouwen van consumenten of tenminste misleidend is voor consumenten?

5.

Vindt u het adverteren met een vlucht naar een bepaald centraal gelegen punt gaat, terwijl dit niet het geval is concurrentievervalsing ten opzichte van vliegmaatschappijen die wel in de centrale stad landen en daar meer voor betalen?

6.

Bent u het met ons eens dat low cost vluchtmaatschappijen direct duidelijk moeten maken dat in veruit de meeste gevallen extra kosten zijn verbonden voor vervoer van de vluchthaven van bestemming naar de uiteindelijke plek van bestemming?

7.

Bent u met ons van mening dat deze marketingtechniek gestopt moet worden en dat aanbieder duidelijk moeten zijn over de locatie van het vliegveld, de reistijd en reismogelijkheden tot het centrum? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

8.

Heeft de consumentenautoriteit voldoende mogelijkheden en middelen om hiertegen op te treden?

1 Spits, voorpagina, 12-04-2012

2 Zie Kamervragen over het verzuimen van de zorgplicht door low budget vliegmaatschappijen, 2012D15498