Schriftelijke vragen gesteld over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 17 april 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een uitzending van Argos.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over “Oprichters goed doel beschuldigd van zelfverrijking”

1.

Heeft u kennis genomen van de uitzending van Argos van zaterdag 14 april 2012 over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF)?

2.

Wat is uw oordeel over het verwijt dat de oprichters van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF) zich schuldig maken aan zelfverrijking? Was u bekend met dit feit? Acht u het verwijt terecht?

3.

Heeft u aanwijzingen dat een groot deel van de donaties opgaat aan fondsenwerving die wordt uitbesteed aan bedrijven waar medewerkers van het fonds dan weer eigenaar van blijken te zijn? Wat is uw oordeel daarover?

4.

Is het waar dat het stichtingsbestuur voor een deel bestaat uit bestuursleden die door het Amerikaanse WCRF zijn benoemd? Is het tevens waar dat deze bestuursleden fors betaald krijgen? Zo ja, Deelt u de mening dat dit in strijd is met de Nederlandse regelgeving van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Zo nee, waarom niet en hoe wordt het bestuur dan samengesteld en wat zijn de inkomsten van deze bestuursleden?

5.

Ziet u, naar aanleiding van deze Argos-uitzending, redenen om kritisch naar het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te kijken en eventueel te overwegen het CBF keurmerk in te trekken als daartoe redenen bestaan? Zo nee, waarom niet?

Links