PvdA wil fonds voor mensen met arbeidsbeperking

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op maandag 16 april 2012.
PvdA wil fonds voor mensen met arbeidsbeperking
Bron: Partij van de Arbeid

De PvdA wil een fonds oprichten voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit voorstel heb ik vandaag gedaan bij de behandeling van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). In dit voorstel betalen werkgevers mee om mensen aan het werk te houden in bijvoorbeeld een sociale werkplaats, maar verdienen dat terug als zij mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. Met dit fonds blijven 70.000 banen in stand, die door de invoering van de WWnV dreigen te verdwijnen.

De doelstelling van de WWnV wordt door de PvdA onderschreven: mensen met een arbeidshandicap aan de slag krijgen bij een reguliere werkgever. Maar om daadwerkelijk meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen moeten werkgevers een cruciale rol spelen. Maar in het wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom is de inzet van werkgevers te vrijblijvend om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

De PvdA stelt voor de om de inzet van werkgevers wettelijk op te leggen. Werkgevers moeten een bepaald percentage van de loonsom afdragen aan een werkfonds voor mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven die ten minste één provent, oplopend tot drie procent, van het personeel met een arbeidshandicap in dienst hebben, worden vrijgesteld van deze afdracht aan het fonds. De totale beroepsbevolking in loondienst bestaat uit ruim zeven miljoen mensen. Dit voorstel regelt dat er op termijn dus 70.000 plekken op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn voor mensen uit de doelgroep. Op deze wijze komt het geld binnen om de bezuiniging te niet te doen en de begeleiding te regelen.

Met dit voorstel komen mensen aan het werk, is er geen ingewikkeld systeem van loondispensatie nodig, hoeven de bezuinigingen niet doorgevoerd te worden en krijgen zowel werkgevers als werknemers de begeleiding waar zij recht op hebben.