Schriftelijke vragen gesteld over een ontsnapte TBS'er

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 11 april 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van V&J naar aanleiding van een artikel op Nu.nl.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ontsnapte TBS’er

1.

Heeft u kennis genomen van het bericht dat een TBS’er ontsnapt is uit de Kijvelanden? Zie de link onderaan de vragen.

2.

Kunt u een feitenrelaas geven over de ontsnapping van deze TBS’er?

3.

Wat is de rol van de Adviescollege Verloftoetsing Tbs geweest bij het toekennen van het proefverlof van de ontsnapte TBS’er? Wat is uw rol geweest?

4.

Hoeveel TBS’ers uit de Kijvelanden zijn de afgelopen twee jaar ontsnapt of niet teruggekeerd van (begeleid) verlof?

5.

Is het aantal onttrekkingen van verlof van TBS’ers uit de Kijvelanden hoger dan bij andere TBS-klinieken?

6.

Wat was de uitkomst van het laatste onderzoek van de RSJ over de Kijvelanden? En hoe verhoudt deze conclusie zich met de recente onttrekkingen?

7.

Staat de Kijvelanden bij de beoordeling van proefverloven onder verscherpt toezicht?

8.

Welke effecten heeft het verbeterplan van het begeleid verlof voor TBS’ers in het algemeen?

Links