Schriftelijke vragen gesteld over de contacten met de alcohol- en tabakslobby

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 11 april 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS over de contacten die het ministerie heeft met de alcohol- en tabakslobby.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de contacten met de alcohol- en tabakslobby

1.

Herinnert u zich uw toezegging over openbaarheid van alle contacten van het ministerie met de alcohol- en tabakslobby? 1) Wanneer mag de Kamer het overzicht van alle contacten met de alcohol- en tabakslobby verwachten?

2.

Bent u het nog steeds eens met uw voorganger, Minister Klink, dat de notulen van het overleg met directeuren uit de alcohol industrie openbaar gemaakt moeten worden? 2) Zo nee, waarom niet?

3.

Wanneer krijgt de Kamer de notulen van het onlangs gehouden overleg met directeuren uit de alcoholindustrie?

4.

Wat is de status van het overleg met directeuren uit de alcoholindustrie?

  • 1) 
    Mondelinge vragen lid Bouwmeester ‘Minister van Tabak’ 25-10-2011
  • 2) 
    Kamerstuk 27 556 nr.71