Schriftelijke vragen gesteld over low budget maatschappijen

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 4 april 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economie, Landbouw & Innovatie en de staatssecretarias van Infrastructuur & Milieu naar aanleiding van onder andere een bericht in de Telegraaf over prijsvechters die hun zorgplicht niet nakomen.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van EL&I en de staatssecretaris van I&M over het verzuimen van de zorgplicht door low budget vliegmaatschappijen

1.

Kent u het bericht ‘Prijsvechters lappen zorgplicht aan hun laars’? 1)

2.

Herinnert u zich de antwoorden op mijn eerdere vragen over de lakse houding van vliegmaatschappijen over afhandeling van klachten van consumenten? 2)

3.

Bent u met ons eens dat manier waarop Ryanair en Vueling omgaan met passagiers die buiten hun schuld vertraging oplopen in strijd is met consumentenrechten en fatsoenlijke omgangsvormen?

4.

Bent u het met Ryanair en Vueling eens dat vertraging als het gevolg van stakingen voor rekening van de consument moeten komen, of bent u het met ArkeFly en Transavia dat vliegmaatschappijen consumenten niet in de kou mogen laten staan?

5.

Hoe verhoudt het handelen van Ryanair en Vueling zich tot bestaande Europese regelgeving rondom consumentenbescherming bij vertraging?

6.

Bent u het met ons eens dat sprake is van oneerlijke concurrentie wanneer vliegmaatschappijen de regels rondom compensatie en vergoeding bij vertraging verschillend toepassen en dat daarvan goedwillende maatschappijen en consumenten de dupe zijn van kwaadwillende maatschappijen?

7.

Kunt u een overzicht geven van alle maatregelen die u ter beschikking staan om vliegmaatschappijen die de rechten van consumenten aan hun laars lappen aan te pakken? Kunt u tevens een overzicht geven hoe vaak u deze maatregelen de afgelopen twee jaar heeft toegepast?

8.

Bent u in het licht van deze en andere berichtgeving over het niet nakomen van de zorgplicht door luchtvaartmaatschappijen met ons van mening dat de geschillencommissie voor de luchtvaart zo snel mogelijk moet worden heropgericht? 3)

  • 1) 
    De Telegraaf, ‘Prijsvechters lappen zorgplicht aan hun laars’ 04-04-2011, p.7
  • 2) 
    Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de trage afhandeling van klachten over en door luchtvaartmaatschappijen (2012Z04939).

Links