Meer aandacht voor voorkomen GHB-gebruik

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 2 april 2012.
Meer aandacht voor voorkomen GHB-gebruik
Bron: Partij van de Arbeid

Foto: talktofrank.com

Deze aanpak geldt specifiek voor de gebieden waar gebruik buitengewoon groot is, bijvoorbeeld Brabant. Een aanpak gericht op preventie van gebruik en voorkomen van thuisproductie, behandeling in de zorg en de aanpak van dealers. Daarnaast wil de PvdA een grotere rol van ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld de 'Moedige moeders') bij preventie en behandeling van GHB verslaafden. Ook dit heeft de minister toegezegd.

Ik heb meegelopen met de Politie Brabant en samen zijn we in gesprek gegaan met jongeren en heb ik gezien hoe populair GHB is onder de jongeren. Ook heb ik gepraat met de 'Moedige moeders', werkgroepen die werken met verslaafde jongeren, die me lieten zien hoe GHB jongeren kapot maakt.

Voorkomen is gezonder en goedkoper dan genezen . PvdA blijft volgen hoe snel gebruik af neemt en zeker of gebruik niet verplaatst naar ander middel.