Teeven schiet met kanon op mug

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 2 april 2012.

Het gaat om mensen die heftige daden hebben gepleegd en psychisch ziek zijn. Het is van groot belang om deze mensen te behandelen, dat is veilig voor henzelf en de samenleving. Teeven klinkt wel stoer, maar de gevolgen zijn desastreus als mensen niet meer naar de psycholoog gaan. Dan kunnen we deze mensen helemaal niet meer behandelen.

Daarnaast is Minister Schippers van VWS bezig om zorgvuldig te laten uitzoeken of beroepsgeheim aangepast moet worden. Dan is het veel te kort door de bocht dat Teeven het nu klakkeloos aan de kant zet, zonder dat de noodzaak is aangetoond.

In debat heb ik vier alternatieven gepresenteerd:

  • 1. 
    Intensievere observatie
  • 2. 
    Een langere observatietermijn, van bijvoorbeeld twaalf weken.

3: Maak een knip tussen de uitspraak van de rechter/ schuldverklaring en strafoplegging. Dus eerst de uitspraak of iemand schuldig is, daarna pas in hoeverre iemand toerekeningsvatbaar. Als je al schuldig bent bevonden, dan is verwachting dat minder snel een observatie wordt geweigerd.

  • 4. 
    Stel een ethische commissie in zoals in Zwitserland, waar een onafhankelijke commissie van ethici en juristen vragen van justitie naar informatie uit het medisch dossier beoordeelt. Die commissie bekijkt of de vraag relevant is. Dat is zorgvuldig en zo zijn we niet overgeleverd aan de grillen van de politiek.

Zolang deze alternatieven niet zijn onderzocht, is aantasting van privacy en medisch beroepsgeheim niet wenselijk.

Een ander belangrijk punt dat ik maak in dit debat is voorkomen van onveiligheid. Betere zorg voor mensen met psychische problemen draagt bij aan voorkomen van onveilige situaties. Bezuiniging van dit kabinet op de GGZ en het heffen van een eigen bijdrage voor reguliere en forensische zorg werpt een drempel op om zorg te krijgen. Dat zorgt voor onveiligheid.

Veiligheid begint bij voorkomen, daarom: zorg voor veiligheid.