Raad van State breekt lans voor instituties - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 17 juni 2019
kalender
donderdag 5 april 2012, 13:54

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State i waarschuwt in zijn jaarverslag voor al te lichtvaardige omgang met bestaande instituties, constitutionele zaken, publieke omgangsvormen en staatsrechtelijke regels. Vicepresident Piet Hein Donner i noemde in een interview met NRC Handelsblad het voorbeeld dat rond zijn benoeming werd gesuggereerd dat hijzelf (zoals ook zijn voorganger) een persoonlijk stempel drukt op adviezen van de Raad van State. Instituties worden zo ten onrechte 'gepersonificeerd', volgens Donner.

Instituties zijn in het leven geroepen om in het publieke domein bepaalde waarden te behartigen. Als 'automatische stabilisatoren' moeten instituties in veranderende omstandigheden het evenwicht verzekeren tussen verandering en behoud, tussen democratie en recht. In deze periode van maatschappelijke veranderingen heeft iedereen er belang bij dat instituties gekoesterd worden en behouden blijven.

Het betekent niet dat instituties, politieke zeden en fundamentele uitgangspunten niet ook van tijd tot tijd herijkt moeten worden. Maar dit is pas wenselijk wanneer de maatschappelijke veranderingen waarin zij een rol spelen, in rustig vaarwater zijn gekomen. De discussie voeren wanneer maatschappelijke veranderingen zich in een stroomversnelling bevinden, betekent dat men ankerpunten wegneemt op een moment dat houvast juist nodig is.

bronnen: website Raad van State en NRC Handelsblad