Meld ontslagen bij sociale werkplaatsen

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op dinsdag 3 april 2012.
Meld ontslagen bij sociale werkplaatsen
Bron: Partij van de Arbeid

Foto PvdA

Staatssecretaris De Krom heeft meerdere keren beloofd dat zijn bezuinigingen niet zullen zorgen voor ontslagen bij de sociale werkplaatsen. Ik geloof hier niets van.

Daarom open ik een meldpunt, om zo een volledig beeld te krijgen van alle ontslagen bij de sociale werkplaatsen. Iedereen die zijn eigen baan verloren heeft of mensen kent die bij een sociale werkplaats hun baan verliezen, vragen we een email te sturen naar PvdA_meldpunt@tweedekamer.nl Alle meldingen zullen we doorgeven aan staatssecretaris De Krom.

Deze miljardenbezuiniging kan niet zonder gevolgen doorgedrukt worden. Nu al krijgen we berichten van sw-ers en begeleidend personeel dat zij hun baan verliezen. Zeker nu de Wet Werken naar Vermogen naar de Kamer is gestuurd zullen meer mensen van hun baas horen dat ze voor volgend jaar een nieuwe baan mogen zoeken. Toch blijft het kabinet ontkennen dat er banen verdwijnen. Omdat wij dit geloven, openen wij nu dus dit meldpunt.

De ontslagen werknemers komen door verkeerde keuzes van het kabinet Rutte achter de geraniums te zitten. Het Centraal Planbureau heeft het kabinet al gewaarschuwd dat de bezuiniging op de sociale werkvoorziening ertoe leidt dat een grote groep mensen die niet op eigen kracht haar weg op de arbeidsmarkt kan vinden alleen komt te staan. Helaas wordt er niks met deze waarschuwing gedaan. Ook wij willen de sociale werkvoorziening hervormen. Lees hier het PvdA-plan voor mensen met een arbeidshandicap. Dit plan is erop gericht kwetsbare groepen volwaardig mee te laten doen. Want natuurlijk vind ik dat iedereen die kan werken ook moet werken. Voor mensen met een arbeidshandicap zullen er dan ook banen moeten komen. Ons plan maakt daarom afspraken met bedrijven over banen. Helaas kiest het kabinet Rutte hier niet voor, enkel om te bezuinigen de bemiddeling naar werk, op de werkvoorziening en op de uitkering. Dat is de verkeerde weg.