33212 - Mogelijk maken van bezuiniging op de kinderopvangtoeslag en inlijven in de kinderopvangtoeslag van de tegemoetkoming van gemeente en UWV - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29†maart†2012 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamp†i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om het mogelijk te maken bezuinigingen door te voeren met betrekking tot de kinderopvangtoeslag teneinde de overheidsfinanciŽn op orde te brengen, en om de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te incorporeren in de kinderopvangtoeslag zodat de uitvoering volledig wordt opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(52 stuks)

2 29†maart†2012, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST332121
Koninklijke boodschap
 
2 29†maart†2012, voorstel van wet, nr. 2     KST332122
Voorstel van wet
 
2 29†maart†2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST332123
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.