Schriftelijke vragen gesteld over zero tolerance bij wietpas

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 22 maart 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heeft ik naar aanleiding van uitspraken van burgemeester Hoes van Maastricht, schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over zero tolerance bij wietpas

1.

Heeft u kennis genomen van het bericht dat burgermeester Hoes de hare lijn kiest tegen coffeeshops? (Hoes: Zero tolerance bij wietpas, Trouw 22 maart 2012)

2.

Is het in lijn met uw beleid dat de burgermeester de coffeeshop van een overtredende coffeeshophouder wil sluiten zonder eerst een waarschuwing te geven? Zo ja, denkt u niet dat, met name als het gaat om een nieuwe regeling, coffeeshophouders de ruimte moeten krijgen deze nieuwe maatregel zich eigen te maken en dat daarom in eerste instantie een waarschuwing redelijk is? Zo nee, waarom niet?

3.

Klopt het dat 60% van de 2,5 miljoen coffeeshopbezoekers in Maastricht uit het buitenland komen? Heeft u de overtuiging dat deze 1,5 miljoen buitenlandse coffeeshopbezoekers na invoering van de wietpas de stad Maastricht niet meer bezoeken? Zo nee, waarom niet en waar gaan die 1,5 miljoen buitenlanders dan hun joint halen? Welk gevolg heeft dat voor de stad? Zo ja, waar haalt u die overtuiging vandaan?

4.

Heeft u kennis genomen van de opmerking van de burgermeester dat de burgers er recht op hebben dat de wet wordt gehandhaafd? Weet u of de burgermeester ook de wet gaat handhaven als het gaat om illegale verkoop van cannabis aan buitenlandse bezoekers aan de stad? Zo ja, hoe gaat de burgermeester dat doen?

5.

Bent u met de burgermeester van mening dat het huidige beleid en erfenis is van zijn voorganger, Gerd Leers? En hoe beoordeelt u die erfenis?

6.

Wat van het college bescherming persoonsgegevens van de wietpas?