Vragen over beursgang Ziggo

Met dank overgenomen van M.H.P. (Martijn) van Dam i, gepubliceerd op woensdag 21 maart 2012, 1:29.

Vandaag stond Ziggo voor het eerst genoteerd op de beurs in Amsterdam. Dat was goed nieuws voor de directeur van Ziggo, die daarmee 13,3 miljoen euro rijker werd. Hij mag een bedankbriefje sturen aan de miljoenen klanten die duidelijk jarenlang teveel hebben betaald. Opvallend genoeg maakte Neelie Kroes op de dag dat het prospectus verscheen duidelijk een Nederlandse wet te willen blokkeren die concurrentie op de kabel moet gaan realiseren. Daar heb ik vragen over gesteld aan minister Verhagen.

Uit het prospectus van Ziggo kun je lezen dat de omzet en winst flink gestegen zijn de afgelopen jaren. In 2011 was de brutowinst (Ebitda) 56% van de omzet, namelijk 834,6 miljoen euro. Van dat bedrag werd maar een klein deel geïnvesteerd in het netwerk. Totaal 16% van de omzet. De rest ging als cash flow richting de investeerders. De cijfers laten goed zien hoeveel winst een kabelbedrijf als Ziggo heeft kunnen maken. Dat kan alleen omdat serieuze concurrentie ontbreekt. De kabel heeft met zijn analoge signaal en zijn ruime bandbreedte voor digitale TV en internet een ijzersterke positie. Daarom strijd ik al jarenlang voor concurrentie op de kabel. Ik geloof in eerlijke marktwerking. Als consumenten voldoende keuze hebben, gaan prijzen naar beneden en bestrijden bedrijven elkaar op kwaliteit van de dienstverlenging en innovatie. De tarieven zouden stukken lager zijn als er sprake zou zijn van concurrentie op de kabel.

Die concurrentie is jarenlang door de Europese Commissie (vooral Neelie Kroes) tegengehouden. Een paar jaar geleden na een intensieve lobby van PvdA-staatssecretaris Heemskerk liet de Europese Commissie de blokkade eindelijk vallen. Tot mijn grote teleurstelling stak vervolgens de rechtbank in Nederland een stokje voor concurrentie op de kabel. Daarna durfde OPTA niet opnieuw een besluit te nemen om concurrentie toe te laten. Ik heb daarom mijn toevlucht gezocht in een soort laatste redmiddel, namelijk wettelijk afgedwongen concurrentie. Dat heb ik gedaan via een amendement op de Mediawet waarmee de kabel wordt gedwongen in elk geval het analoge pakket aan concurrenten aan te bieden. Dat is niet ideaal, maar was het enige dat binnen de Europese regels mogelijk zou moeten zijn. De Tweede Kamer heeft het aangenomen. De kabelbedrijven lobbyen nu druk bij de Eerste Kamer en bij de Europese Commissie om de wetswijziging alsnog tegen te houden.

Op 8 maart gebeurde iets opmerkelijks. Nadat Kroes had gesproken op het congres van de Europese kabelbedrijven, voerde zij een besloten gesprek met de directeuren van de Europese kabelbedrijven, waaronder de CEO van Ziggo. Daar verzekerde zij de aanwezigen volgens berichten dat ze zich met alle macht zou gaan verzetten tegen mijn amendement. De uitspraken van Kroes kwamen op 9 maart naar buiten. En laat nou net op die dag ook het prospectus van Ziggo zijn verschenen waarin als punt van onzekerheid over het toekomstige bedrijfsresultaat stond opgenomen dat mijn amendement er wel eens toe zou kunnen leiden dat er concurrentie op de kabel zou komen. De uitspraken van Kroes gaven beleggers het signaal: dat risico valt wel mee, want de Europese Commissie gaat die wetswijziging tegenhouden.

Vandaag is het aandeel op de beurs gekomen. Er was grote belangstelling, het aandeel werd voor € 18,50 uitgegeven en direct verhandeld voor 3 euro meer. De directeur van Ziggo was daarmee vandaag in één klap 13,3 miljoen euro rijker! De president-commissaris (dat is dus een bijbaan...) kon vandaag zelfs 15,8 miljoen euro bijschrijven! Exorbitant. Vooral als je weet dat dit soort bedragen alleen maar mogelijk zijn doordat consumenten jarenlang teveel hebben moeten betalen vanwege de monopoliepositie van Ziggo! Ik wil nu wel eens het fijne weten van dat besloten gesprek van Kroes met de kabeldirecteuren. Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan minister Verhagen van Economische Zaken:

Vragen van het lid Van Dam (PvdA) aan de minister van Economie, Landbouw en Innovatie over de relatie tussen uitspraken van Eurocommissaris Kroes en de aandelenemissie van Ziggo

 • 1. 
  Bent u op de hoogte van het feit dat de aandelenemissie van Ziggo flink overtekend was?[1]
 • 2. 
  Is u ook opgevallen dat Ziggo volgens het prospectus de afgelopen jaren sterk stijgende winstcijfers heeft laten zien (in 2011 een EBITDA van 834,6 miljoen, 56,5% van de omzet)? Is u tevens opgevallen dat van de omzet slechts 16,4% werd besteed aan nieuwe investeringen? Kunt u bevestigen dat dergelijke winstcijfers, zeker in verhouding tot de relatief lage benodigde investeringen, in goed concurrerende markten zelden voorkomen? Bent u het met mij eens dat deze cijfers aantonen dat consumenten al jarenlang veel te veel moeten betalen voor hun kabelabonnement?
 • 3. 
  Is u tevens opgevallen dat de leden van de Raad van Bestuur van Ziggo en de president-commissaris rijkelijk beloond zijn met aandelen, bijvoorbeeld de CEO voor 13,3 miljoen euro en de voorzitter van de RvC voor 15,8 miljoen euro? Wat vindt u van dergelijke astronomische beloningen? Hebt u de indruk dat de prestatie van beide heren in verhouding staat tot deze beloning en dat er nog enige relatie is met het langetermijnbelang van eigenaren, werknemers en klanten? Of past hierop wat u betreft de kwalificatie "exorbitante zelfverrijking"?
 • 4. 
  Kent u het bericht dat Eurocommissaris Kroes in een besloten bijeenkomst met daarbij aanwezig onder anderen de CEO van Ziggo zou hebben laten weten alles op alles te zullen zetten om de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen over de openstelling van de kabel te blokkeren? [2] Klopt het dat mevrouw Kroes na genoemd bericht geen mededeling heeft laten uitgaan dat zij verkeerd zou zijn begrepen? Zijn haar woorden derhalve juist weergegeven? Zo nee, bent u bereid na te gaan wat zij precies gezegd heeft?
 • 5. 
  Bent u het met mij eens dat de uitspraken van Eurocommissaris Kroes in elk geval gezien kunnen worden als een duidelijk signaal over de opstelling van de Eurocommissaris ten opzichte van de door de Tweede Kamer aanvaarde amendementen over de openstelling van de kabel?
 • 6. 
  Bent u met ermee eens dat dit signaal mogelijk invloed kan hebben gehad op de introductiekoers van Ziggo, aangezien de winstgevendheid van Ziggo mede zo groot is door het gebrek aan concurrentie?
 • 7. 
  Is het niet opmerkelijk en onverstandig dat de Eurocommissaris uitspraken heeft gedaan die van directe invloed kunnen zijn op de inschrijving voor de emissie van het aandeel Ziggo, dat dit gebeurde op vrijwel hetzelfde moment als het prospectus van Ziggo openbaar werd gemaakt, en dat ook nog in een besloten bijeenkomst in aanwezigheid van de CEO van Ziggo die persoonlijk een miljoenenbelang had bij deze emissie?
 • 8. 
  Vindt u dat de Eurocommissaris zich had moeten realiseren dat uitspraken over haar houding ten opzichte van de Nederlandse wetgeving in wording, relevante informatie was voor potentiële investeerders? Kunt u bij haar nagaan of zij zich dat heeft gerealiseerd en waarom zij desondanks daar uitspraken over heeft gedaan?
 • 9. 
  Bent u bereid de Europese Commissie te vragen onderzoek te doen naar de vraag welke uitspraken de Eurocommissaris exact gedaan heeft, hoe die uitspraken tot stand zijn gekomen, hoe ze openbaar zijn geworden, welk belang daarmee gediend werd en of de Eurocommissaris op de hoogte was van dat belang en van het openbaar maken van haar uitspraken, of zij toen zij haar uitspraken deed op de hoogte was van de aanstaande beursgang van Ziggo en de publicatie van het prospectus op 9 maart, en naar de mogelijke invloed die haar uitspraken hebben gehad op de emissie van het aandeel Ziggo?
 • 10. 
  Bent u bereid de Eurocommissaris aan te spreken op haar houding ten opzichte van de Nederlandse wetgeving in wording en haar te wijzen op de grote winsten die Ziggo (en UPC) kunnen maken in Nederland door het gebrek aan concurrentie op de kabel en haar eraan te herinneren dat zij in haar functie geacht wordt het op te nemen voor eerlijke marktwerking en de positie van consumenten?

[1] Nu.nl, ‘'Ziggo sluit inschrijving eerder dan gepland', 17 maart 2012, http://www.nu.nl/internet/2765611/ziggo-sluit-inschrijving-eerder-dan-gepland-.html

[2] http://advanced-television.com/index.php/2012/03/09/kroes-holland-mustnt-force-cable-to-open-up/