15 maart 2012

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op donderdag 15 maart 2012.

Marianne is bevallen van een meisje! Haar naam is Amélie, moeder en dochter maken het goed. Prachtig nieuws, ben erg blij voor Marianne, Jaap en de grote zussen van de nieuwgeborene. Welkom Amélie!

Het werk op de fractie gaat intussen in hoog tempo door. Met vier aangenomen moties hebben we een nieuwe doorbraak weten te bewerkstelligen voor proefdieren. Er komt eindelijk een openbare databank voor proefdieronderzoek, waarmee veel overbodige dierproeven kunnen worden voorkomen. Ook moeten onderzoekers voortaan eerst een uitgebreide literatuurstudie doen voordat ze een dierexperiment overwegen. Ik sprak er –via een filmpje- onlangs nog over voor een symposium over dierproeven op de Radboud Universiteit  Mooi dat kort daarna de motie over systematic reviews is aangenomen door de Kamer!

De Kamer sprak zich verder uit tegen uitstel van het Europese verbod op diertesten voor cosmetica, en steunde onze motie die commerciële proefdierfokkers en handelaren, zoals apenhandelaar Hartelust in Tilburg, dwingt tot openheid. Mooie resultaten die de afschaffing van dierproeven weer een stukje dichterbij brengen! Lees hier meer.

We verzetten ons met hand en tand tegen het bizarre plan van staatssecretaris Atsma om statiegeld op pet-flessen af te schaffen. Als je ziet hoeveel plastic flesjes, blikjes en andere troep nu al als zwerfvuil in het milieu terecht komt moet de statiegeldregeling juist uitgebreid worden in plaats van afschaft! Op initiatief van de ChristenUnie werd er een krachtige actie gevoerd op het Plein, waar ik me van harte bij aansloot.

De Partij voor de Dieren ontving veel post van mensen die hebben gehoord dat de regeling voor milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen zou worden afgeschaft en de fractie heeft daarover kritische vragen gesteld aan de verantwoordelijke staatssecretaris: Bleker. Hij beloofde deze week een brief te sturen over de RUB en laat doorschemeren dat hij geluisterd heeft, want het lijkt erop dat de regeling zal blijven bestaan!

Over gezond gesproken: de Partij voor de Dieren vindt het al een poosje tijd voor een groene metamorfose van het schoolplein –en de Kamer inmiddels ook. Als er natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn blijken kinderen veel vaker en veel langer buiten te spelen en zich beter te ontwikkelen dan kinderen die opgroeien tussen alleen maar asfalt en beton. Ieder kind heeft recht op een groene en gezonde leefomgeving! Lees hier meer over aangenomen motie voor meer speelnatuur.

Tot slot: megastallen lijken een duidelijke trend te worden in ons land, maar dat geldt ook voor het verzet tegen veefabrieken vol varkens, kippen en koeien. Bleker beloofde in te grijpen als hij een trend zou signaleren, en de Partij voor de Dieren vindt dat hij woord moet houden. We dienden een motie in om de bouw van meer dan 20 (!) megastallen tegen te houden, lees hier. En aanstaande zaterdag zijn we natuurlijk van de partij op de manifestatie tegen megastallen, georganiseerd door bezorgde burgers, op de Dam in Amsterdam. Kijk op WeZijnHetMegazat.nl en zorg dat je erbij bent! Tot dan!