Georganiseerde misdaad in de EU zal door speciale EP commissie worden onderzocht

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 14 maart 2012, 15:37.

Een bijzondere parlementaire commissie over de georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld is woensdag door het Europees Parlement opgericht. Ze zal een jaar de tijd krijgen om infiltratie door 'criminele en maffiose organisaties' in de publieke sector, de legale economie en het financiële stelsel van de EU te onderzoeken en om maatregelen uit te werken om deze te bestrijden.

De commissie krijgt een mandaat voor "het analyseren en evalueren van de omvang van de georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld, en de impact daarvan op de EU en de lidstaten, en het voorstellen van adequate maatregelen om de EU in staat te stellen deze bedreigingen af te wenden of te pareren, zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau".

"De oprichting van deze 'anti-maffiacommissie' in het Europees Parlement betekent een keerpunt in de geschiedenis van het EU-beleid. Eindelijk stuurt Europa een duidelijk signaal naar criminele organisaties en bendes: de Europese instellingen zijn niet bang voor de georganiseerde misdaad", zei Sonia ALFANO (ALDE, IT), de Europarlementariër die in het EP als rapporteur verantwoordelijk is voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

EP-leden horen rechters, slachtoffers, maatschappelijke organisaties en instellingen

De commissie zal bevoegd zijn om ter plaatse informatie in te winnen en om hoorzittingen te organiseren met EU en nationale instellingen van over de hele wereld. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, slachtofferorganisaties en ambtenaren die betrokken zijn bij de dagelijkse strijd tegen georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld, zoals rechters en magistraten, zullen daarvoor kunnen worden uitgenodigd.

Het mandaat van de commissie bedraagt één jaar en kan één keer verlengd worden.

Volgende stappen

Het Parlement stemt tijdens de volgende (mini-)plenaire zitting van 28-29 maart over de samenstelling van de commissie. Eind april start de commissie haar werkzaamheden.

REF. : 20120314IPR40749