Schriftelijke vragen gesteld over trage klachtenafhandeling door vliegmaatschappijen

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 6 maart 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Heel vaak krijg ik klachten van boze mensen, waarvan de klacht over een vliegtuig maatschappij niet goed afgehandeld is.

Vervolgens komen deze mensen bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan, en daar duurt het maar liefst 6 maanden voordat een klacht is afgehandeld.

Dit concludeert de Nationale Ombudsman in een uitspraak. Dit vind ik onacceptabel, daarom stel ik hier vragen over. De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over trage afhandeling klachten vliegmaatschappijen

1.

Bent u bekend met de uitspraak van de Ombudsman over lange afhandeltermijn van klachten over luchtvaartmaatschappijen, door uw Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)? Zie de link.

2.

Bent u het met de PvdA eens dat een afhandelingtermijn van klachten van maar liefst 6 maanden onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

3.

Hoe gaat u ervoor zorgen dat klachten eerder en fatsoenlijk afgehandeld worden?

4.

Acht u deze werkwijze door vliegmaatschappij en vervolgens uw eigen Inspectie, in strijd met consumentenbelang? Zo ja, hoe gaat u de positie van de consument versterken?

5.

Sinds de opheffing van de geschillencommissie luchtvaart handelt de ILT de klachten af, welk deel wordt nu door de overheid betaald en welk deel door de vliegmaatschappijen?

Links