Schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van Holland Casino

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 5 maart 2012.

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van een artikel in Dagblad De Limburger over de verkoop van Holland Casino.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën over de verkoop van Holland Casino

1.

Kent u het bericht “Kabinet doet Holland Casino in de verkoop” (Dagblad De Limburger, 5-3-2012) en herinnert u zich het bericht 'Verkoop Holland Casino'; PvdA: Entertainmentbedrijf geen taak overheid”” (Telegraaf 8-12-2009)?

2.

Betekent het feit dat Holland Casino een staatsbedrijf is dat de verdere ontwikkeling naar een entertainmentbedrijf met onder andere een uitbreiding van theater- en horecafaciliteiten, wordt gehinderd? Zo nee, hoe verhoudt zich dit met de regels ten aanzien van markt en overheid?

3.

Is het waar dat het kabinet momenteel werkt aan een voorstel tot privatisering van Holland Casino? Zo ja, wat is de stand van zaken van dat voorstel, op welke termijn is de verkoop mogelijk en had de Tweede Kamer eerder kennis van een dergelijk voorstel kunnen nemen? Zo nee, betekent dat dan dat u op dit moment op geen enkele manier overweegt Holland Casino te verkopen?

4.

Op welke wijze overweegt het kabinet Holland Casino eventueel te verkopen? Gebeurt dat via een veiling van de vergunning, een onderhandse verkoop, uitgifte van aandelen of anders?

5.

Vindt de verkoop van Holland Casino in zijn geheel plaats of worden afzonderlijke locaties afzonderlijk of in clusters verkocht?

6.

Op welke wijze wordt er bij de verkoop van Holland Casino rekening gehouden met doelstellingen ten aanzien van het voorkomen van gokverslaving of het wiswassen van geld en met de belangen van het huidige personeel van dit staatsbedrijf?

7.

Betekent de verkoop van Holland Casino dat daarmee meer ruimte wordt gecreëerd voor entertainment en online gokken in combinatie met kansspelen binnen de vestigingen van Holland Casino?

8.

Is het waar dat er zes jaar geleden al belangstelling was bij Amerikaanse gokconcerns om Holland Casino over te nemen? Zo ja, waar bleek die belangstelling uit en bestaat die nog steeds?

9.

Zijn u op dit moment partijen bekend die geïnteresseerd zijn in een overname van Holland Casino? Bent u al met partijen in onderhandeling?

10.

Wanneer worden de Kamervragen over het boek van een oud medewerker (ingezonden 2 februari, nr. 1637) alsnog beantwoord?

11.

Wanneer krijgt de Kamer een kabinetsreactie over hoe de aangenomen moties met betrekking tot een breed kansspelbeleid (behorend bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen 32264) worden uitgevoerd?

Links