VVD: meer openheid over zelfdoding veteranen

Met dank overgenomen van A. (André) Bosman i, gepubliceerd op vrijdag 2 maart 2012.

2 maart 2012

DEN HAAG - VVD Tweede Kamerlid André Bosman wil dat Defensie het aantal zelfdodingen onder veteranen gaat registreren. Door registratie hoopt hij dat er een beter inzicht komt in de mogelijke problematiek onder veteranen die na uitzending geen uitweg meer zien. Aanleiding is een artikel in de Pers waarin nabestaanden de noodklok luiden.

‘Zelfdoding is een uiterste daad van iemand die geen uitweg meer ziet. Defensie moet zich tot het uiterste inspannen om die mensen wel een uitweg te bieden. Daar hoort permanent onderzoek bij, maar ook een open houding naar de huidige militairen en hun gezinnen en al die veteranen die belangrijk werk in crisisgebied hebben gedaan’, stelt Bosman die, samen met de SP en de PvdA, hierover vragen heeft gesteld aan Minister Hillen.

Bosman hoopt dat met het registeren van zelfdodingen eventuele oorzaken kunnen worden achterhaald. Op die manier kan de voor- en nazorg voor uitgezonden militairen, sinds kort verankerd in de Veteranenwet, mogelijk worden verbeterd.

‘Duidelijkheid over oorzaken van zelfdoding geven ook een houvast voor mogelijke voorkoming in de toekomst. Ik vind het jammer dat defensie niet een meer pro- actieve houding aanneemt om onderzoek te blijven doen naar mogelijke zelfdoding,’ aldus het Kamerlid.