Schriftelijke vragen gesteld over een bericht dat meisje zelfmoord pleegt om beleid minister

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 29 februari 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS naar aanleiding van een bericht in het AD.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Kamervragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van VWS over het bericht 'meisje pleegt zelfmoord om beleid minister'

1.

Kent u het artikel 'meisje pleegt zelfmoord om beleid minister' in het AD van 29 februari ’12?

2.

Bent u bereid onderzoek te laten verrichten naar de omstandigheden waaronder deze zelfmoord heeft plaatsgevonden?

3.

Wat komt er terecht van uw toezegging dat er in acute situaties toch zorg zal worden verleend als er al telefonisch wordt afgeweerd met de eigen bijdrage van 200 euro per patiënt?