33188 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 maart 2012 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Dibi (GL) i en Dijsselbloem (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen voor aanbieders van particuliere jeugdzorg alsmede deze onder het toezicht van de Inspectie jeugdzorg te brengen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Dibi en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg

2.

Documenten

(6 stuks)

2 1 maart 2012, geleidende brief, nr. 1     KST331881
Geleidende brief
 
2 1 maart 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST331882
Voorstel van wet
 
2 1 maart 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST331883
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.