Open brief aan Bernard Wientjes over bijdrage uit de schatkist voor fossiele energie

Met dank overgenomen van L. (Liesbeth) van Tongeren i, gepubliceerd op woensdag 22 februari 2012.
Liesbeth van Tongeren
Bron: Blog GroenLinks (kamerleden)
 
Liesbeth van Tongeren
Bron: Blog GroenLinks (kamerleden)

Liesbeth van To...

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft een open brief aan VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes geschreven over bijdrage uit de schatkist voor fossiele energie. "De overgang naar een schone economie heeft de juiste financiële prikkels nodig. Miljarden bijdragen aan fossiele energie horen daar niet bij." Lees hier de hele brief.

Geachte heer Wientjes, beste Bernard,

Vroeger spraken we elkaar nog wel eens, maar de laatste tijd hebben we alleen nog maar contact via twitter en internet. Is het de politiek die ons uit elkaar heeft gedreven? U bent een schappelijk mens, het zou zonde zijn als olie en gas een verwijdering creeren. Vandaar deze brief.

In een recent debat met Minister Verhagen deed ik een onderbouwd voorstel om de miljarden staatsbijdragen op olie, kolen en gas langzaam te verminderen. GroenLinks is een constructieve partij, we zouden graag zien dat de Minister de fossiele geldkraan voor het grote bedrijfsleven stapsgewijs dichtdraait en zo een eerlijk speelveld creëert voor een nieuwe generatie van entrepreneurs in zon, wind en bijvoorbeeld aardwarmte. VNO/NCW reageerde verbolgen op mijn voorstellen.

Verbolgen reacties, zo is mijn ervaring, dienen vaak om een gebrek aan inhoud te maskeren.

Bernard, laten we elkaar niet voor de gek houden. Natuurlijk begrijp ik dat u de belangen van uw achterban moet verdedigen. U wordt daar zelfs voor betaald. Natuurlijk begrijp ik dat uw achterban gesteld is op die 5,8 miljard euro belastinggeld per jaar, die via allerlei regelingen naar de grootverbruikers en producenten van fossiele energie vloeit. Die cijfers heb ik niet verzonnen, het waren CE Delft en Ecofys die het in opdracht van Eneco en de Triodos Bank berekenden. De OESO en de IEA deden soortgelijke onderzoeken.

‘Nederland kent geen subsidie voor fossiele energie’ en ‘fossiele energie heeft in Nederland geen voordeel ten opzichte van duurzame energie’ zei u toen. Ik vind dit eerlijk gezegd wel een beetje kort door de bocht van u, want dat er geen subsidie naar bedrijven gaat, klopt alleen als je het woord subsidie heel erg letterlijk neemt. Maar of de schatkist een sector nu miljarden euro’s belastingkorting geeft of dat men subsidie krijgt uit de schatkist; iemand anders moet het bijpassen. Een gemiddeld gezin betaalt namelijk 700 euro per jaar aan deze bedrijfssubsidies bovenop hun eigen energierekening.

Denkt u soms dat de belastingbetaler 700 euro als een semantische kwestie ziet?

Moeten al die miljarden belastingkorting werkelijk gehandhaafd blijven? Ze leiden alleen tot verspilling en niet tot innovatie. Energie is zo goedkoop voor de zware industrie dat energiebesparing vaak niet de moeite waard is. Gewone burgers zitten op warmetruiendag met de kachel op achttien graden, terwijl op de Maasvlakte kokend hete pijpleidingen niet geïsoleerd zijn omdat het bedrijven te weinig oplevert. Ik schrijf het maar zo op, misschien wat populistisch naar uw smaak, maar ik vrees dat mijn boodschap u anders ontglipt.

Nog een puntje. VNO/NCW dreigt dat bij elk voorstel tot een kleine verlaging van deze belastingvoordelen bedrijven prompt Nederland zullen verlaten en een kaal land zonder werkgelegenheid zullen achterlaten. U schetst een gitzwart doembeeld, een dreigement zou ik het eigenlijk willen noemen.

Dreigementen worden doorgaans geuit door de partij met de minste argumenten en de meeste macht. Zo ging het er vroeger op het schoolplein aan toe, zo gaat het er vandaag nog altijd aan toe. Het is jammer dat u zich ook hier genoodzaakt ziet de aandacht van de inhoud af te leiden.

U weet namelijk goed dat energie-efficiëntie en het overschakelen op duurzame energie de beste kansen bieden voor een innovatief, energieonafhankelijker Nederland. De transitie naar een schone economie heeft de juiste financiële prikkels nodig. Miljarden bijdragen aan fossiele energie horen daar niet bij.

Groene koplopers zoals Unilever en Philips pleiten, net zo als GroenLinks, voor een ambitieus klimaat- en energiebeleid. De duurzaamste ondernemers zijn al uit VNO/NCW weggelopen en hebben als alternatief De Groene Zaak opgezet. Andere ondernemingen zijn nog wel lid, maar nemen los van VNO/NCW eigen initiatieven zoals de bedrijven die het manifest ‘Leaders for Nature’ ondertekenden.

Beste Bernard, zoals ik al zei begrijp ik uw belangen. De vraag is of de belastingbetaler uw belangen begrijpt en, niet onbelangrijk, sympathie heeft voor de eenzijdige belangen van uw achterban. Zeker in een tijd dat burgers het financieel zwaar te verduren hebben.

Kiest u voor de belangen van de vervuilende kilowattknallers of die van de duurzame ondernemers en werknemers die willen bouwen aan een moderne, schone en veilige economie? Zullen we daar binnenkort eens met elkaar over spreken? Wanneer schikt het?

Met vriendelijke groet,

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks