Schriftelijke vragen gesteld over sterfgevallen in detentie

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op vrijdag 17 februari 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over sterfgevallen in detentie.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het aantal sterfgevallen in detentie

1.

Herinnert u zich het vragenuur van 24 mei 2011 over het aantal sterfgevallen in detentie naar aanleiding van een uitzending van Argos nog? En herinnert u zich uw brief van 7 september jl over sterfgevallen in detentie nog?

2.

Is het u bekend dat Argos gebruik heeft gemaakt van de wet openbaarheid bestuur om er achter te komen hoeveel sterfgevallen er in 2010 in detentie hebben plaatsgevonden?

3.

Hoe verhoudt het aantal sterfgevallen dat Argos van Justitie doorkreeg, nl 32 gevallen van natuurlijke en onnatuurlijke dood, zich met de cijfers die genoemd zijn in uw brief van 7 september? Hoe verklaart u dit verschil?

4.

Is het u bekend dat in 2010 er 27 sterfgevallen binnen de PI’s gemeld zijn bij de IGZ, waarvan 21 suïcidale en 6 niet-suïcidale sterfgevallen? Hoe verhouden deze getallen zich moet de getallen in uw brief van 7 september, nl 20 gevallen van suïcide en 5 niet-suïcidale sterfgevallen?

5.

Waarom gebruiken de instanties niet allemaal dezelfde getallen en waarin zitten de verschillen?

6.

Klopt het dat aan het eind van 2011 in korte tijd vier gedetineerden zijn overleden? Zie de link hieronder.

Is het waar dat onder de sterfgevallen een moeder was die een kind alleen achterliet? Is het waar dat het minderjarige kind niet was opgevangen tijdens de periode dat de moeder in detentie zat en dat zij alleen thuis woonde?

7.

Hoeveel gedetineerden zijn er in 2011 overleden? Hoe vaak was er sprake van een natuurlijke dood en hoe vaak was er sprake van zelfmoord?

Links