EU-pensioenplannen bekend: Europarlementariër Liotard start actie

Met dank overgenomen van K.T. (Kartika) Liotard i, gepubliceerd op dinsdag 14 februari 2012.
  • Europarlementariër roept minister Kamp op tot verzet tegen pensioeningreep

Minister Kamp van Sociale Zaken moet de nieuwe pensioenplannen van de Europese Commissie blokkeren. Die oproep doet onafhankelijk Europarlementarier Kartika Liotard vandaag in een open brief aan de minister. Volgens haar vormen de zojuist bekend geworden Brusselse ingrepen een groot risico voor Nederlandse ouderen én jongeren. Liotard roept Nederlanders op om haar oproep te ondersteunen via de website nietzomaar.eu

De Brusselse plannen zijn volgens Liotard strijdig met het Nederlandse pensioenbeleid. Zo spreekt de Europese Commissie haar grote bezorgdheid uit over de publieke pensioenuitgaven. "Brussel wil dat lidstaten minder uitgeven aan staatspensioenen. Dat terwijl Minister Kamp pasgeleden beloofde de AOW geleidelijk te laten stijgen. Die twee dingen gaan niet samen. Er is hier sprake van volstrekt tegengesteld beleid,” zegt Liotard.

De Europese Commissie pleit in haar pensioenplan voor een grotere rol voor internationaal opererende pensioenaanbieders. Vooral mensen die niet fulltime in loondienst hebben gewerkt - zoals veel vrouwen - worden volgens Liotard de dupe van dit Brusselse streven.

Liotard noemt het verder ‘asociaal’ dat Brussel de pensioenleeftijd wil koppelen aan de gemiddelde levensverwachting. “Terwijl Nederland de pensioenleeftijd net heeft verhoogd, wil de EU dat we straks nóg langer doorwerken. Op die manier laat Brussel werkende generaties te lang in het ongewisse over het tijdstip waarop ze met pensioen mogen,” zegt Liotard.

Ook voor het Nederlandse pensioenfondsensysteem kunnen de EU-plannen volgens Liotard slecht uitpakken. “De Europese Commissie hint op strengere solvabiliteitseisen voor pensioenaanbieders. Fondsen moeten dan verplichten meer geld in kas te houden. Dat geld is er niet en zal gehaald worden bij premiebetalers en gepensioneerden. Dat betekent kortgezegd hogere pensioenpremies en lagere pensioenen,” waarschuwt Liotard.

Zowel het Europees Parlement als de nationale Ministers hebben nog inspraak op de pensioenplannen, die volgens Liotard ´totaal misplaatst´ zijn. "Pensioenen zijn een nationale aangelegenheid. Maar Brussel grijpt nu de crisis aan om zich nog meer macht toe te eigenen dan het al van plan was. Omdat de pensioenplannen vooral Nederland raken, is het belangrijk dat minister Kamp zich er fel tegen verzet. Dat is wat ik ook zal doen in het Europees Parlement,” aldus Kartika Liotard.

----

Meer informatie of interviewaanvraag?

Neem contact op!