Benoemingen leden Raad van State - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 17 juni 2019
kalender
Met dank overgenomen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) i, gepubliceerd op maandag 30 januari 2012.

De ministerraad heeft op voorstel van ministerSpies i van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor twee benoemingen bij de Raad van State i.

Mevrouw prof. mr. R. Uylenburg is voorgedragen als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Mevrouw Uylenburg is hoogleraar milieurecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht. Ook is zij directeur van het Centrum voor Milieurecht. De benoeming gaat in per 1 juni 2012.

Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss is voorgedragen als staatsraad bij de Afdeling advisering bij de Raad van State. Heerma van Voss is sinds 1997 hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden. De benoeming gaat in per 1 april 2012.