33139 - Goedkeuring van ministeriŽle regelingen tot aanpassing van wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba op het terrein van VWS - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18†januari†2012 ingediend door de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Schippers†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba de Regeling aanpassing Wet publieke gezondheid BES, de Aanpassingsregeling BES-wetten VWS, de Regeling aanpassing Wet zorginstellingen BES, de Aanpassingsregeling levensbeŽindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding BES, de Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport van 28 februari 2011, houdende wijziging van de Wet medisch tuchtrecht BES, alsmede de Regeling aanpassing wetgeving bloedvoorziening en geneesmiddelen BES bij wet dienen te worden goedgekeurd en dat het in dat verband tevens wenselijk is enkele wijzigingen in een aantal wetten door te voeren, alsmede dat het wenselijk is een technische wijziging in de Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector door te voeren.

1.

Volledige titel

Goedkeuring van een zestal ministeriŽle regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(17 stuks)

2 18†januari†2012, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST331391
Koninklijke boodschap
 
2 18†januari†2012, voorstel van wet, nr. 2     KST331392
Voorstel van wet
 
2 18†januari†2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST331393
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.