Koninklijke boodschap - Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

Koninklijke boodschap - Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 137

Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 6 januari 2012

Beatrix


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.