30 december 2011

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op vrijdag 30 december 2011.

Zo, het jaar zit er bijna op. Roerig jaartje wel!

Een aantal journalisten heeft me de afgelopen dagen gevraagd wat voor mij het hoogtepunt van het politieke jaar was. Nou, da’s niet moeilijk: de overweldigende meerderheid voor een verbod op het onverdoofd ritueel slachten in de Tweede Kamer.

Na een uitvoerig politiek en maatschappelijk debat oordeelde de Tweede Kamer dat er geen rechtvaardiging te vinden is voor uitzonderingen op de wettelijke slachtregels, die stellen dat een dier voorafgaand aan de slacht buiten bewustzijn moet worden gebracht om zoveel mogelijk pijn en stress te voorkomen. Het achterwege laten van de bedwelming of verdoving, zoals in joodse en islamitische gemeenschappen gebeurt, is niet langer te rechtvaardigen, vinden alle partijen in de Tweede Kamer. Alleen de christelijke partijen (CDA, SGP en ChristenUnie) waren een andere mening toegedaan.

Dat de Eerste Kamer, nog onwennig in het denken over de belangen van het dier, zo gemakkelijk over de afwegingen van de Tweede Kamer meende heen te kunnen stappen is treurig, maar niet meer dan een vertraging van het door Marianne ingediende wetsvoorstel. Met een herzien of een nieuw wetsvoorstel zullen we blijven strijden voor de opheffing van de uitzondering op de wet die al decennialang geldt in ons land: als je dieren slacht, moet je ze vooraf buiten bewustzijn brengen. Ook de Eerste Kamer zal de bestaande wetgeving ter bescherming van dieren op waarde moeten schatten, en moeten erkennen dat er geen rechtvaardiging is voor het maken van uitzonderingen daarop.

2011 was ook het jaar van de ongekende aanval op de natuur en de daarmee gepaard gaande bluf en bravoure van Henk Bleker. De staatssecretaris die kritische rapporten van regeringsadviseurs onder het tapijt probeert te vegen door te doen alsof de rapporten zijn natuurbeleid ondersteunen. De staatssecretaris die liever beweert dat het ‘heel goed’ gaat met de grutto, nadat een boer bij hem om de hoek hem dat had wijsgemaakt, dan te luisteren naar de kritiek van experts (79 hoogleraren) op het gebied van natuur en milieu.

Marianne en ik hebben bij de begrotingsbehandelingen spreektijd opgespaard en een uur uitgetrokken voor een fundamenteel debat met staatssecretaris Bleker over de manier waarop hij met zijn verantwoordelijkheden omgaat. We hebben hem uitgebreid in de gelegenheid gesteld om afstand te nemen van eerder gedane, foute uitspraken, van verkeerde voorstellingen van zaken, van het misleiden van de Kamer. Die gelegenheid liet hij onbenut. In plaats daarvan ging hij zelfs door met het verkondigen van onwaarheden, verdraaiingen en onjuistheden. Reden om een motie van wantrouwen in te dienen, die ondanks de groeiende twijfels over het functioneren van staatssecretaris Bleker bij andere partijen vooralsnog alleen door de Partij voor de Dieren werd gesteund.

Vooralsnog dus, want het verzet tegen de natuurafbraak door het kabinet Rutte en het beschamende optreden van Bleker groeit met de minuut. Supertrots ben ik op m’n boompjes in het 1e Groeiend Verzetsbos!

En op alle enthousiaste bomenkopers en bomenplanters natuurlijk! ;)

Voelt goed om zoveel betrokkenheid en saamhorigheid te ontmoeten bij het opkomen voor het kwetsbaarste en meest waardevolle dat we hebben. Om samen een vuist te maken tegen een regering die kapot maakt wat niet van haar is.

Mijn missie en goede voornemens voor volgend jaar liggen in ieder geval vast: ik ga door met de strijd voor dieren, natuur en milieu. Doe je mee? Bestel een (nieuwe) boom, of geef een boom cadeau aan familie, vrienden of kennissen als symbool voor de hoop op een natuurvriendelijk Nieuwjaar. In het voorjaar planten we het volgende Groeiend Verzetsbos. Leuk als je daar bij kunt zijn!

Goeie jaarwisseling, we hopen het begin van het einde van het consumentenvuurwerk te hebben ingeluid, en tot volgend jaar!

PS: volg alsjeblieft de ontwikkelingen rond Erwin Vermeulen, de Nederlandse vrijwilliger van Sea Shepherd-vrijwilliger die in Taji, Japan, is gearresteerd toen hij de handel rond de gruwelijke dolfijnenslachtingen wilde filmen. Wij hebben de Nederlandse regering gevraagd alles op alles te zetten om Erwin vrij te krijgen, maar voorlopig zit hij nog vast en we maken ons grote zorgen over een oneerlijke rechtsgang. Sea Shepherd vraagt je hulp om een goede advocaat te kunnen inzetten, kijk hier wat je kunt doen en klik hier voor de petitie voor Erwin’s vrijlating.