33127 NL - wetsvoorstel
Wijziging WMO met uitbreiding van gemeentelijke taken bij de begeleiding en andere verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheid

Dit wetsvoorstel werd op 22 december 2011 ingediend door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veldhuijzen van Zanten-Hyllner i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in verband met de uitbreiding van de gemeentelijke taken op het terrein van begeleiding en een verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid die recht doet aan het uitgangspunt dat oplossingen voor problemen zoveel mogelijk moeten worden gevonden op het bestuurlijke niveau dat het dichtst bij de burger staat en daarbij ruimte moet bestaan voor oplossingen die het best aansluiten bij de ondervonden problemen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging en 25 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 15 moties ingediend.

4.

Documenten

(88 stuks)

2 22 december 2011, koninklijke boodschap, nr. 1     KST331271
Koninklijke boodschap
 
2 22 december 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST331272
Voorstel van wet
 
2 22 december 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST331273
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.