33123 NL - ongeclassificeerd
Vastgoed van het Rijk

1.

Volledige titel

Vastgoed van het Rijk

2.

Documenten

(9 stuks)

2 20 december 2011, brief, nr. 1     KST331231
Aanbieding rapport Algemene Rekenkamer: Vastgoed van het Rijk: volume en waarde
 
2 16 februari 2012, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST331232
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport 'Vastgoed van het Rijk: volume en waarde'
 
2 20 maart 2012, lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST331233
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport 'Vastgoed van het Rijk: volume en waarde' (33123, nr. 1)
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.