Koninklijke boodschap - Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 33121 - Wet bankenbelasting i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 19-12-2011
Publicatie­datum 19-12-2011
Nummer KST331211
Kenmerk 33121, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 121

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende invoering van een bankebelasting (Wet bankenbelasting).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 15 december 2011

Beatrix


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.