Kansarme jongeren worden aan lot overgelaten

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 8 december 2011.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Het is onacceptabel en onnodig dat steeds meer jongeren dakloos raken, doordat ze uit zorg vallen. Teveel jongeren die in zorg of jeugdgevangenis zaten belanden op straat zonder geld, papieren, huis en netwerk. Dit kan voorkomen worden door kansarme jongeren niet aan hun lot over te laten. Kabinet moet in actie komen.

Vandaag meldde de Federatie Opvang dat er veel meer dakloze jongeren in opvang zijn dan voorheen. Deze jongeren worden vaak dakloos na het verlaten van de jeugdzorg of na een gevangenisstraf.

De zorg is versnipperd georganiseerd, er wordt te weinig vanuit een jongere gedacht en samengewerkt. Bovendien worden jongeren als ze 18 worden nog teveel aan hun lot overgelaten. Ook als te verwachten is dat het misgaat, bijvoorbeeld omdat ze geen opleiding, werk, huis en sociaal netwerk hebben. Hierdoor vallen jongeren tussen wal en schip en veroorzaken ze problemen voor zichzelf en de samenleving. Dat is ongezond, maakt slachtoffers en kost geld.

Daarom wil de PvdA dat het Kabinet nu stevig de regie neemt en voorkomt dat jongeren tussen wal en schip raken. Als het mis gaat dan staat het Kabinet klaar om een jongere keihard te straffen, maar de PvdA wil problemen keihard voorkomen.

Schriftelijke vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de forse toename van jongeren in de daklozenopvang

1.

Kent u het bericht ‘Fors meer dakloze jongeren in opvang’? 1)

2.

Wat vindt u er van dat vorig jaar voor het eerst meer dan 7000 jongeren tussen de 18 en 22 jaar zich gemeld hebben voor daklozenopvang, een toename van 16 procent? Kunt u dit toelichten?

3.

Wat vindt u er van dat daarnaast in 2010 bijna 1600 jongens en meisjes tussen de 12 en 17 jaar hun toevlucht tot de opvang hebben gezocht? Kunt u dit toelichten?

4.

Weet u wat de aard is van de problemen waar jongeren mee kampen die zich bij de opvang melden? Zo ja, kunt u de Kamer daar over informeren? Zo nee, bent u bereid daar onderzoek naar te doen?

5.

Wat is de oorzaak is van de forse stijging van het aantal jongeren dat zich bij opvang meldt? Kunt u dit toelichten?

6.

Jongeren die een strafbaar feit plegen vallen onder de aanpak voor stelselmatige daders, voor jongeren die geen misdrijf hebben gepleegd, maar zwervend zijn is geen hulp, vindt u dat daar wel iets voor moet komen? Of bent u van mening dat jongeren eerst een strafbaar feit moeten plegen voor ze geholpen worden bij het oplossen van hun problemen? Kunt u dit toelichten?

7.

Wat zijn de beperkingen waar deze jongeren tegen aan lopen die er voor zorgen dat ze onder de armoedegrens leven en ze nauwelijks zicht hebben op een woning, opleiding, werk en toekomst? Kunt u dit toelichten? Op welke manier worden deze jongeren op dit moment geholpen om deze beperkingen te overwinnen? Is die hulp op dit moment toereikend en waar blijkt dat uit?

8.

Bent u het met ons eens dat deze jongeren niet alleen zelf problemen hebben waarvoor ze geholpen moeten worden, maar dat hun dakloosheid ook problemen voor de maatschappij oplevert? Kunt u dit toelichten?

9.

Welke mogelijkheden ziet u voor deze jongeren op het terrein van preventie wat betreft gezondheid, welzijn, veiligheid, overlast en criminaliteit? Kunt u dit toelichten?

10.

Wie vindt u dat er regie moet nemen om te zorgen dat deze jongeren hun leven op de rit krijgen?

Links