33115 - Wet opslag duurzame energie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 december 2011 ingediend door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Verhagen i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een heffing in te voeren op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren.

1.

Volledige titel

Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(40 stuks)

2 14 december 2011, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST331151
Koninklijke boodschap - Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)
 
2 14 december 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST331152
Voorstel van wet - Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)
 
2 14 december 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST331153
Memorie van toelichting - Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.