Horizon 2020 (KP8)

Met dank overgenomen van EU monitor.
Logo Horizon 2020

Horizon 2020 was een financieringsprogramma van de Europese Commissie i voor wetenschap, innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Het programma had als doel de mondiale concurrentiepositie van Europa te verbeteren en de economische en sociale ambities van de Europese Unie te stimuleren. Om dit te realiseren moest het obstakels voor innovatie uit de weg ruimen en samenwerking tussen publieke en particuliere sectoren bevorderen. Het was daarmee een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie en de 2020-strategie i.

Horizon 2020 was opgebouwd uit vier subprogramma’s:

  • programma Wetenschap op topniveau ter versterking van de positie van de EU als wereldleider op het gebied van wetenschap
  • programma Industrieel leiderschap om investeringen in beloftevolle en strategische technologieën aan te moedigen
  • programma Maatschappelijke uitdagingen ter ondersteuning van investeringen voor onderzoek en ontwikkeling in zeven prioritaire uitdagingen zoals duurzame energie, groene mobiliteit, vergrijzing en voedselveiligheid

Horizon 2020 liep van 2014 tot en met 2020 en was het achtste kaderprogramma voor onderzoek (KP8). Het was daarmee de opvolger van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) i (2007-2013). Het programma is opgevolgd door het negende kaderprogramma voor onderzoek (KP9) ‘Horizon Europa i’, dat loopt van 2021 tot en met 2027.

1.

Meer informatie