Schriftelijke vragen gesteld over camera's in isoleercellen

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 8 december 2011.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schrifteijke vragen gesteld aan de minister van VWS over het persbericht van de IGZ (inspectie). De IGZ schrijft dat opsluiten in een isoleercel wel mag als er een camera hangt. Ik vind dit onbegrijpelijk.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Schriftelijke vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van IGZ dat eenzame opsluiting in een isoleercel wel mag als er een camera hangt

1.

Kent u het bericht “Terugdringen separeren in GGZ stagneert”? 1)

Wat vindt u er van dat uw ambtenaren van de IGZ schrijven dat zij willen dat de GGZ-sector per 2012 geen gebruik meer maakt van separeren in de vorm van eenzame opsluiting, maar dat met cameratoezicht er blijkbaar geen sprake is van eenzame opsluiting?

2.

Vindt u de stelling dat de IGZ wil dat geen gebruik meer wordt gemaakt van eenzame opsluiting misleidend, aangezien separatie in de vorm van eenzame opsluiting mét cameratoezicht volgens de IGZ nog wel mag? Wilt u dit toelichten?

3.

In hoeverre draagt een camera bij aan menswaardige zorg en herstel eigen regie?

4.

Denkt u dat een camera een patiënt kan behandelen? Wilt u dit toelichten?

5.

Welke gezelligheid biedt een camera aan een patiënt in eenzame opsluiting? Kunt u dit toelichten?

6.

Welke behandeling biedt een camera? Wilt u dat toelichten?

7.

Hoe kan iemand uit een psychose of ernstige verwarring worden gehaald door middel van een camera? Wilt u dit toelichten?

8.

Hoe denkt u dat iemand met een achtervolgingswaan reageert op een camera? Kunt u dit toelichten?

9.

Bent u met ons van mening dat een camera een vorm van beheersen op afstand is en geen menswaardige behandeling die eenzame opsluiting voorkomt?

10.

Bent u bekend met instellingen die het aantal separaties in de vorm van eenzame opsluiting fors hebben teruggebracht tot nul of bijna nul?

11.

Zo ja, bent u bekend met hun ervaringen dat het aantal separaties in de vorm van eenzame opsluiting alleen kan worden teruggebracht door een cultuuromslag die bestaat uit a) het vertrouwen dàt het aantal naar nul kan en b) goed opgeleid personeel? Zo ja, op welke manier zet u zich in dat deze cultuuromslag overal in het veld wordt doorgevoerd? Zo nee, bent u bereid zich hierin te verdiepen en de het veld in die verdieping mee te nemen?

12.

Bent u bekend met de toezeggingen uit het Kamerdebat (2 oktober 2008) over Alex en over de situatie van 4 jaar gelden waarin een ggz patiënt in de isoleercel overleed? Deelt u deze toezeggingen?

13.

Waarom komt de IGZ nu met de aankondiging dat eenzame opsluiting niet mag, tenzij er bijv. een camera hangt? Drie jaar geleden is immers al toegezegd dat dit de regel is en strenger zou worden toegezien op terugdringen drang en dwang, zoals gebruik isoleercel. Wat heeft de IGZ dan al die jaren gedaan?

14.

Bent u ook zo teleurgesteld dat uit cijfers blijkt dat de GGZ haar eigen (lage) streefcijfers voor terugdringen drang en dwang bij verre niet haalt? Kunt u dit toelichten?

15.

Bent u ook teleurgesteld dat GGZ Nederland pas na 1 maand eenzame opsluiting expertise van buitenaf wil inroepen? Vind u dat ook veel te laat? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Persbericht IGZ 8 december 2011