Schriftelijke vragen gesteld over toenemend gebruik van de waterpijp

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 30 november 2011.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Waterpijp met (smaak) tabak roken lijkt alleen maar leuk en gezellig, maar het is ook schadelijk. Het lijkt erop dat steeds meer jonge kinderen waterpijp met tabak roken. Een uur waterpijp roken staat volgens Stivoro gelijk aan 100 tot 200 sigaretten roken. Dat betekent dat jongere kinderen hun longen vernietigen voordat de longen zijn volgroeid. Dat wil ik niet laten gebeuren. Daarom stel ik de Minister van VWS de volgende vragen die u hieronder kunt lezen. De vragen worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over toenemend gebruik van de waterpijp met tabak

1.

Bent u bekend met het artikel ‘lekker lurken, zorg om waterpijptabak’ *

2.

Klopt het dat er een toenemend aantal jonge mensen de waterpijp met tabak gebruikt? En dit onder de 16 makkelijk te koop is? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen?

3.

Is bekend hoeveel, hoe vaak en op welke leeftijd jonge mensen de waterpijp gebruiken? Zo niet, wilt u dit uitzoeken

4.

Bent u bekend met onderzoek van Stivoro waaruit blijkt dat een uur waterpijp roken gelijk staat aan 100 tot 200 sigaretten roken? Vind u dit ook heftig voor longen van kinderen die nog niet volgroeid zijn?

5.

Waarom is er bijna geen informatie te vinden over de risico’s van gebruik van de waterpijp met tabak?

6.

Vindt u het belangrijk dat er meer informatie te vinden moet zijn over gebruik van de waterpijp met tabak?

Links