25 november 2011

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op vrijdag 25 november 2011.

Vorige week met de landbouwcommissie op werkbezoek geweest bij de Dairy Campus in Friesland. Dat moet de “Silicon Valley” worden van de zuivelindustrie. Slecht plan!

Koeien in de melkveehouderij zijn enorm doorgefokt op extreme melkproductie. En erger nog: voor die melkproductie moet ze ieder jaar een kalf ter wereld brengen, dat in het beste geval een paar dagen bij haar mag blijven, maar meestal binnen een dag na de bevalling bij haar wordt weggehaald –ook in de biologische melkveehouderij.

De koe mag haar pasgeboren kalf dus niet verzorgen en zogen. Het kalf zelf wordt -bang en gestresst- gewoon bij haar weggehaald en ergens in een hok apart gezet. De vrouwtjes blijven veelal op het bedrijf om een zelfde leven als melkkoe in te gaan, de stiertjes verdwijnen naar de mesterij want die heeft een melkveehouder niet nodig.

Die treurige feiten over zuivel zijn veel mensen nog niet bekend. Slechts een handjevol boeren probeert koe en kalf in groepskuddes te houden, zodat de kalfjes bij hun moeder kunnen drinken en de koe haar zuigeling kan verzorgen. Daar doet de Dairy Campus allemaal geen onderzoek naar. In plaats daarvan proberen ze de melkproductie en –consumptie nog verder te stimuleren (terwijl we die dus juist moeten terugdringen) en de melkveehouderij van een duurzaam imago te voorzien door de mest uit de koeienstal om te zetten in gas. “Groen gas”, wordt dat genoemd. “Slaap rustig verder”, zeg ik dan.

Hier een fotoverslagje:

Dit is wat Wageningen universiteit denkt over de moederwensen van de koe:

 

Volgens mij wil ze gewoon dat haar kalf niet bij haar wordt weggerukt…

De Dairy Campus heeft een loopbrug boven de koeienstal.

Allemaal zogende koeien: zoek de zuigeling.

De zuigeling, voor wie de melk van de koe bedoeld is staat hier. Alleen in een hok.

Bang en gestresst.

In plaats van hun moeder krijgen ze een surrogaatspeen.

 Na een paar geïsoleerde dagen worden de kalfjes in groepen bij elkaar gezet.

De Nederlandse zuivelindustrie probeert –met steun van het kabinet- onze slechte gewoonten op te dringen aan andere landen. Zie hier hoe de Dairy Campus Chinese baby’s aan de koemelk wil krijgen in plaats van aan de gezonde moedermelk. Een rare wereld waarin zowel baby’s als kalfjes het zonder moedermelk moeten doen!

 

De koe wordt door de zuivelindustrie dus niet alleen gezien als melkfabriek, maar nu ook als energiecentrale.

Deze ‘groene’ energie komt rechtstreeks uit de bioindustrie. Je weet wel, die industrie waarvoor de CO2-opvangende oerbossen worden gekapt, de biodiversiteit verdwijnt, de aarde opwarmt en de dieren miserabele levens moeten lijden. De Partij voor de Dieren is de enige partij die pertinent weigert mee te werken aan deze greenwash.