33095 NL - wetsvoorstel
Onderbrengen zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten

Dit wetsvoorstel werd op 21 november 2011 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Zijlstra i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat gedeputeerde staten de zorg krijgen over de provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats, dat de advisering door de Raad voor cultuur over ontwerp-selectielijsten komt te vervallen, en dat de advisering, bij de overbrenging, over de openbaarheid van decentrale rijksarchiefbescheiden gebeurt door de algemene rijksarchivaris.

1.

Volledige titel

Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten

2.

Documenten

(17 stuks)

2 21 november 2011, koninklijke boodschap, nr. 1     KST330951
Koninklijke boodschap
 
2 21 november 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST330952
Voorstel van wet
 
2 21 november 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST330953
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.