17 november 2011

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op donderdag 17 november 2011.

De “Beste Henk-brief” die ik vorige week voorlas tijdens de behandeling van de begroting voor VWS is inmiddels beantwoord, zo heb ik begrepen ;) De “Beste Edith-wat-maak-je-me-nou-brief”, een bijdrage van Het Friese Schrijverscollectief, lees je hier.

De moties die we indienden voor meer groen in onze woonomgeving zijn allemaal verworpen. Bizar dat de coalitie- en gedoogpartijen zelfs de kleinste groene voorstellen, die nota bene burgers helpen om gezond te blijven, naar de prullenbak verwijzen. Vooral kinderen zijn de dupe van die blinde natuurhaat waarmee CDA, VVD, PVV en SGP ons land vernielen. Kinderen die opgroeien in een betonnen, geestdodende omgeving kunnen zich minder goed ontplooien. Ze spelen minder vaak buiten en lopen een groter risico op overgewicht, één van de grootste volksgezondheidsproblemen van onze tijd. Waarom zou je kinderen dat aan willen doen? Gun ze groene schoolpleinen, bossen om in te ravotten en natuurlijke speeltuinen; met schone lucht en letterlijk de ruimte voor creativiteit

Nu de regeringspartijen de kinderen hebben laten zitten, is er gelukkig wel een website die ze helpt om zelf in actie te komen voor hun recht op groene speelruimte. Op www.greenman.nu kun je een brief downloaden die je naar je burgemeester kunt sturen, met ideeën en tips waarmee de gemeente je buurt mooier, schoner en leuker kan maken. Een voorbeeldbrief vind je hier!

Op het speelplein mag in elk geval geen gif worden gespoten! De Partij voor de Dieren komt op voor gifvrije speeltuinen.

Heus, het is allemaal zo moeilijk niet. Meer groen, minder gif!

Over gif gesproken: het kabinet zet de deur nog wat verder open voor gentech; het gevaarlijke genetisch geknutsel aan planten dat tot nu toe vooral doodgeslagen ecosystemen heeft opgeleverd, in plaats van de klinkende beloften over hogere voedselopbrengsten die multinationals als Monsanto, Bayer en BASF ons voorhielden. En ja, je leest het goed: dat zijn geen landbouworganisaties, maar chemiebedrijven die ons en onze veestapel aan de genetisch gemanipuleerde soja, mais, aardappels en tomaten wil krijgen. Chemiebedrijven die belang hebben bij een zo hoog mogelijke verkoop van hun eigen landbouwgif –dat je toevallig ook nodig hebt voor je zwaar gepatenteerde gengewas. Zou een belletje moeten laten rinkelen, toch? Hoe dan ook: we verzetten ons met hand en tand tegen de invloedrijke gentechlobby, die het kabinet volledig in haar macht lijkt te hebben. Ook voor het klonen van dieren lijkt de lobby om de mogelijkheden te verruimen al in volle gang. Hebben we kritische vragen over gesteld! Klik hier en hier voor onze bijdragen deze week.

De aandacht die we hebben gevraagd tegen de vergiftiging van de zeeën begint gelukkig wel haar vruchten af te werpen: nadat we het vorige kabinet al in actie kregen tegen de Plastic Soep, erkent nu ook staatssecretaris Atsma het gevaar van microplastics –minuscule plasticdeeltjes in verzorgingsproducten- voor het leven in zee en oceaan. In antwoord op onze vragen beloofde hij met de Europese Commissie te overleggen over het terugdringen van uitspoeling van deze deeltjes.

Tot slot hebben we een motie ingediend voor de vrijlating van ooievaar Freedom. In dit filmpje zie je haar verhaal:

In tegenstelling tot wat Bleker beweert is Freedom een nakomeling van vrij vliegende ouders en dus geen in gevangenschap gefokte ooievaar. Zoals helaas veel wilde dieren overkomt kwam ze in de internethandel terecht. Jeannet Zwiers uit Drenthe kocht haar op Marktplaats, bracht haar naar ooievaarsstation De Lokkerij en hoopte dat het ministerie van Landbouw mee zou werken aan haar terugkeer naar de vrije natuur. Tot nu toe tevergeefs: de ontheffingaanvraag is afgewezen zonder dat het ministerie de moeite heeft genomen ooievaarexperts te raadplegen, die aangeven dat deze ooievaar zonder problemen terug kan naar de natuur. Omdat het ministerie ten onrechte weigert ontheffing te verlenen heb ik een motie ingediend. Dinsdag wordt hierover gestemd en ik hoop zeer dat de Kamer zich beter op de hoogte stelt van de feiten dan laatst met de stemmingen over orka Morgan is gebeurd.

Orka’s en ooievaars, die horen niet in pierenbadjes of kooitjes. Hoog tijd dat we dieren gaan beschermen tegen die rare wens van mensen om ze als levend speelgoed op te sluiten in een pretpark of de eigen achtertuin.

Goed weekend!