COM(2011)730 - Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION Administrative Cooperation in the field of excise duties
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer†i COM(2011)730 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)730
Raadsdocument†i 16975/11
Procedurenummer†i 2011/0330(CNS)
Celex-nummer†i 52011PC0730

2.

Key dates

Document 14-11-2011
Online publicatie 14-11-2011
Besluit 02-05-2012; Verordening 2012/389
Bekendmaking in Publicatieblad†i 08-05-2012; Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002,OJ L 121, 8.5.2012

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.