33073 - Initiatiefvoorstel Wet aanpak spookvertegenwoordigers - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 augustus 2019
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 7 november 2011 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Heijnen (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is regels te stellen op grond waarvan kan worden gekort op de vergoeding die spookleden van gemeenteraden en gedeputeerde staten ontvangen voor hun lidmaatschap.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot opneming van bepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet ten einde te kunnen korten op de vergoeding van spookvertegenwoordigers (Wet aanpak spookvertegenwoordigers)

 

2.

Documenten

(7 stuks)

2 7 november 2011, geleidende brief, nr. 1     KST330731
Geleidende brief
 
2 7 november 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST330732
Voorstel van wet
 
2 7 november 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST330733
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.