Brief regering; Aanbieding 'Werk maken van klimaat, Lokale klimaatagenda 2011-2014' - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Brief regering; Aanbieding 'Werk maken van klimaat, Lokale klimaatagenda 2011-2014'
Document­datum 07-11-2011
Publicatie­datum 07-11-2011
Nummer KST328132
Kenmerk 32813, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

32 813

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 2

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2011

Met genoegen bied ik u hierbij aan de Lokale Klimaat Agenda met als titel «Werk maken van Klimaat, klimaatagenda 2011–2014»1. Samen met klimaatambassadeurs van gemeenten en waterschappen heb ik een agenda opgesteld om geslaagde en kansrijke klimaatinitiatieven op grotere schaal te realiseren. Klimaatbeleid is noodzakelijk voor een duurzaam klimaat en een gezonde leefomgeving. Maar ook biedt het kansen voor de lokale economie en de werkgelegenheid.

Vanuit de maatschappij – bedrijven, burgers, overheden – worden al veel initiatieven gerealiseerd. Het doel van de Klimaatagenda is deze energie te ondersteunen zodat het klimaatbeleid kan worden verzilverd en verder kan worden gebracht. Massa maken is het uiteindelijke doel van deze Agenda.

In «Werk maken van Klimaat» wordt gefocused op de verduurzaming rond vijf thema’s te weten: gebouwde omgeving, mobiliteit, bedrijven, energie en stad en regio. Elke klimaatambassadeur heeft een thema met een aantal speerpunten onder zijn hoede. Rond deze speerpunten wordt veel resultaat verwacht. Dit vergt inzet van decentrale en de Rijksoverheid.

De komende jaren blijven de klimaatambassadeurs en ik gezamenlijk speerpunten aanpakken om een ondernemend klimaat te realiseren: Werk maken van klimaat.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.