Brief regering; Reactie Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek om doorrekening van de Green Deal - Groene economische groei in Nederland (Green Deal) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 30 november 2020
kalender

Brief regering; Reactie Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek om doorrekening van de Green Deal - Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 043                                    Groene economische groei in Nederland (Green

Deal)

Nr. 3                                                         BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

LANDBOUW, EN INNOVATIE

Conform uw verzoek van 13 oktober jl. om de Green Deal door te laten rekenen, stuur ik u, mede namens de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, de reactie van het Planbureau voor de Leefomgeving1.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.