Brief regering; Reactie Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek om doorrekening van de Green Deal - Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 33043 - Groene economische groei in Nederland (Green Deal).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Groene economische groei in Nederland (Green Deal); Brief regering; Aanbieding van de reactie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om een doorrekening te maken van de Green Deal
Document­datum 07-11-2011
Publicatie­datum 07-11-2011
Nummer KST330433
Kenmerk 33043, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 043                                    Groene economische groei in Nederland (Green

Deal)

Nr. 3                                                         BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

LANDBOUW, EN INNOVATIE

Conform uw verzoek van 13 oktober jl. om de Green Deal door te laten rekenen, stuur ik u, mede namens de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, de reactie van het Planbureau voor de Leefomgeving1.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.