Makkelijker en meer EU subsidies voor goed onderzoek

Met dank overgenomen van L.J.J. (Lambert) van Nistelrooij i, gepubliceerd op woensdag 31 augustus 2011.

Het nieuwe Europese innovatie- en onderzoeksprogramma wordt minder bureaucratisch van opzet zodat bedrijven en onderzoekscentra makkelijker Europese subsidies kunnen aanvragen. Dit is een gevolg van wijzigingsvoorstellen in mijn opzet die vandaag zijn aangenomen in de parlementaire commissie onderzoek & ontwikkeling.

Dit betekent voor Nederland dat met name de topsectoren meer en makkelijker voor Europese subsidies in aanmerking kunnen komen. In het verleden ging heel veel tijd, en dus ook geld, zitten in de aanvraagprocedures. Dit gaan we nu terugdringen. In de toekomst zal het ook mogelijk worden om in aanmerking te komen voor subsidie uit verschillende Europese fondsen, de zogenaamde "crossfinanciering" uit bv. regionaal fonds en onderzoeksfonds. In het verleden was dit niet mogelijk waardoor waardevolle initiatieven niet van de grond kwamen.

De Nederlandse innovatieve bedrijven en onderzoekcentra zijn succesvol . Tot nu toe worden relatief veel subsidieverzoeken gehonoreerd omdat de kwaliteit van het onderzoek goed is. Goede afstemming tussen de onderzoeksprojecten en innovatie in het bedrijfsleven levert extra productiviteit en winst voor bedrijven en werkgelegenheid voor burgers.

Verder hebben Nederlandse bedrijven veel baat bij het actiever worden van Oost-Europese lidstaten binnen Europese onderzoeksprogramma's. Hierin zit veel werkgelegenheid voor onze kennisinstellingen. Nederlandse partners kunnen hier verschillende programma's opzetten. Daarom ondersteun ik de stairway to excellence, juist voor de Oost-Europese landen, Nederlandse bedrijven hebben veel mogelijkheden in die landen.

Zie ook het artikel en het audiofragment op de BNR site en het artikel in de Volkskrant.