Strategiebijeenkomst VVD Bestuurdersvereniging, Berkel-Enschot - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 april 2020
kalender

Strategiebijeenkomst VVD Bestuurdersvereniging, Berkel-Enschot

Sint-Willibrorduskerk in Berkel-Enschot
G.Lanting
datum 28 november 2011 20:00 - 22:00
plaats Berkel-Enschot
locatie Best Western Hotel De Druiventros te Toon locatie
aanwezigen P. (Paul) de Krom i, M. (Malik) Azmani i, T. (Tamara) van Ark i e.a.
organisatie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i

Op dit moment wordt er in de Tweede Kamer hard gewerkt aan de decentralisatie van de Begeleiding naar de WMO en aan de Wet Werken naar Vermogen. Veel gemeentelijke bestuurders en gemeenteraadsleden hebben aangegeven in nauw contact met de VVD Tweede Kamerfractie te willen staan. Deze wens wordt gedeeld door de betrokken woordvoerders in de VVD fractie, Malik Azmani en Tamara Venrooy. Daarom organiseert de VVD-Bestuurdersvereniging drie regionale bijeenkomsten waar VVD-politici en -bestuurders van harte voor worden uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomsten is om gezamenlijk het wetgevingsproces en de daarop volgende implementatie vanuit liberaal perspectief te bezien. Staatssecretaris Paul de Krom zal ook bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze decentralisaties het beoogde resultaat bereiken. Rode draad is immers dat we mensen weer de regie geven over hun eigen leven. We kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van naar wat ze niet kunnen. Er liggen kansen en bedreigingen, en met elkaar kunnen we van deze wetten een succes maken voor de inwoners van de gemeenten en voor de gemeenten zelf.

Graag ontmoeten we u op een van de volgende bijeenkomsten:

  • 19 november van 9.00 tot 11.uur in Hotel en Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist;
  • 28 november van 20.00 tot 22.00 uur in Best Western Hotel De Druiventros te Berkel-Enschot.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten via ‘MijnVVD’ (www.vvd.net; tab ‘bijeenkomsten’; keuze voor één van de strategiebijeenkomsten). Mocht u problemen ondervinden bij het aanmelden, dan kunt u contact opnemen met het Algemeen Secretariaat van de VVD op 070-3613061.


1.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een 'rechtse' liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte i. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid i (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij i (LSP).

De VVD kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i 33 zetels. Dit waren acht zetels minder dan bij de vorige verkiezingen. De VVD werd wel met afstand de grootste partij in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer i heeft de VVD momenteel 12 zetels.

2.

Meer over...