33065 - Aanpassing van de dienstverlening van het UWV en opheffing van de Raad voor werk en inkomen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

33065 nl - wetsvoorstel
Aanpassing van de dienstverlening van het UWV en opheffing van de Raad voor werk en inkomen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3†november†2011 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamp†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden aan te passen, de Raad voor werk en inkomen op te heffen als publiekrechtelijk rechtspersoon met een wettelijke taak en de inzet van re-integratiebudget voor personen die aanspraak maken op een uitkering op grond, van de Werkloosheidswet en de inzet van loonkostensubsidies te beŽindigen, teneinde een efficiŽnte werking van de arbeidsmarkt te bevorderen, de eigen verantwoordelijk van burgers en bedrijven te versterken, een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid te bewerkstelligen en de beschikbare middelen in te zetten ter bevordering van de participatie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beŽindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

4.

Documenten

(62 stuks)

2 3†november†2011, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST330651
Koninklijke boodschap
 
2 3†november†2011, voorstel van wet, nr. 2     KST330652
Voorstel van wet
 
2 3†november†2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST330653
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.