Brief regering; Uitstelbericht beantwoording van vragen t.b.v. VSO inzake resultaten onderzoek relaties orthopeden en de medische hulpmiddelenindustrie (32805, nr. 2) - Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 7 augustus 2020
kalender

Brief regering; Uitstelbericht beantwoording van vragen t.b.v. VSO inzake resultaten onderzoek relaties orthopeden en de medische hulpmiddelenindustrie (32805, nr. 2) - Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

32 805

Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2011

De vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over mijn brief van 27 juli 2011 inzake resultaten onderzoek relaties orthopeden en de medische hulpmiddelenindustrie (32 805, nr. 2) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van uitstel is dat ik over dit onderwerp graag nadere afstemming heb met de Nederlandse Orthopaedische Vereniging en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Ik zal u de antwoorden op deze vragen uiterlijk 30 november doen toekomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.