33047 NL - beleidsdossier
Bestuur en bestuurlijke inrichting

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Bestuur en bestuurlijke inrichting

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(57 stuks)

2 19 oktober 2011, brief, nr. 1     KST330471
Brief regering; Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting
 
2 10 november 2011, advies, nr. 2     KST330472
Advies van andere adviesorganen; Advies van de Raad voor het openbaar bestuur n.a.v. het verzoek van de Kamer van medio maart 2011 (kamerstuk 32 500-VII, nr. 86) inzake het functioneren van het binnenlands bestuur
 
2 6 maart 2012, brief, nr. 3     KST330473
Brief regering; Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.