17 oktober 2011

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op maandag 17 oktober 2011.

Wat hebben kolencentrales, ganzen en orka's met elkaar gemeen? Niks zou je denken. Behalve dat groene, diervriendelijke partijen op deze onderwerpen standpunten blijken in te nemen die je -gelet op hun zelfbeschreven idealen- niet zou verwachten. Met alle gevolgen van dien.

Voor de ganzen geldt dat Bleker het plan had opgevat om het landelijk verbod op het vergassen van deze dieren mogelijk te maken. Of liever: het verbod op het vergassen van in het wild levende dieren in zijn geheel te schrappen. Dit onder het voorwendsel om het omstreden Ganzen7-akkoord, gesloten tussen boeren en natuurorganisaties als Natuurmonumenten, te faciliteren. Dat akkoord houdt in dat de natuurorganisaties ermee in stemmen dat er minstens 100.000 ganzen in de ruiperiode (wanneer de ganzen dus niet kunnen vliegen) worden gevangen en vergast, in ruil voor de belofte dat er voortaan minder wordt gejaagd.

De Partij voor de Dieren heeft veel kritiek op de vergassingsplannen. Allereerst wordt het 'probleem' dat de ganzen overlast zouden veroorzaken louter door boeren en jagers gedefinieerd, zonder ook maar één link te leggen met bijvoorbeeld de overbemesting in onze monoculturele landbouw (wat Nederland tot een voedselparadijs voor ganzen maakt) of natuurlijke processen en ecologische dynamieken. Laten we ons door deze clubs zeggen dat er 'teveel ganzen' zouden zijn in ons land?

Komt bij dat het grootschalig doden van wilde dieren veel leed veroorzaakt maar in termen van populatiebeheer geen enkele zin heeft. Al het onderzoek laat zien dat bij gelijkblijvende omstandigheden (overbemeste weilanden) de overgebleven dieren zich sneller voortplanten en gaten in de populatie worden opgevuld met dieren uit andere gebieden. Letterlijk zinloos geweld tegen weerloze dieren dus.

Reden genoeg om ons sterk te verzetten tegen de vergassingsplannen. Met succes; ook de PVV bleek niet mee te willen werken aan dit dierenleed. Bleker kreeg echter steun uit onverwachte hoek: PvdA, D66 en GroenLinks stonden op het punt samen met VVD en CDA een Kamermeerheid te vormen voor de ganzenvergassing. Op het laatste nippertje, en onder grote maatschappelijke druk, hebben deze partijen ingestemd met onze (gewijzigde) motie om de plannen in elk geval voorlopig van tafel te vegen. Lees hier meer over de plannen en hier over de voorlopige uitkomst.

Ook Morgan, de jonge vrouwtjesorka die vorig jaar verzwakt is opgevist uit de Waddenzee naar het Dolfinarium, is voor haar toekomst afhankelijk van diervriendelijke partijen in de Kamer. Hoewel destijds terugkeer naar het wild de officiële doelstelling was van de opvang van Morgan, bleek het Dolfinarium haar al snel tentoon te stellen aan het publiek. Het park hield bovendien cruciale gegevens over de jonge orka geheim, zodat onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor haar terugkeer naar het wild en acceptatie in een groep soortgenoten onmogelijk werd. Het commerciële Dolfinarium kreeg van het ministerie van Landbouw feitelijk vrij spel om het lot van een uit het wild afkomstige orka te bepalen.

Hoewel de Kamer via een motie van de Partij voor de Dieren uitsprak dat er onafhankelijk onderzoek moest komen, werd aan het begin van de zomer duidelijk dat het ministerie slechts aanstuurde op de visie van het Dolfinarium. Morgan moest naar een omstreden attractiepark op Tenerife. Dankzij bezwaren van de Orka Coalitie oordeelde de rechter dat Bleker de vergunning daarvoor ten onrechte had verleend, en dat het ministerie  meer onderzoek had moeten doen naar de mogelijkheden om het dier terug te plaatsen in het wild. Precies zoals de motie had verzocht. Na een paar gesprekken met de Orka Coalitie en een beperkte vrijgave van de gegevens van Morgan besloot Bleker vorige week opnieuw om een vergunning af te geven voor het transport van Morgan naar Loro Parque. Onafhankelijke oordelen van internationale orkadeskundigen en de goed onderbouwde plannen voor een gefaseerde terugkeer naar het wild zijn daarbij terzijde geschoven. Niet alleen door Bleker, maar ook door diervriendelijke partijen. Morgan gaat op Tenerife een afschuwelijk leven tegemoet, en treurig genoeg stemde de Kamer daar mee in. Alle hoop is nu gevestigd op de procedure die de Orka Coalitie heeft aangespannen bij de rechter. Ze kunnen alle (financiële) hulp goed gebruiken; kijk hier wat je kunt doen!

Tot slot: de kolencentrale in de Eemshaven. Waar de rechter onlangs oordeelde dat de vergunning voor de bouw van die centrale ten onrechte was verleend, heeft het provinciebestuur van Groningen besloten de bouw ervan toch toe te staan. Dat zou niet zoveel verbazing wekken als Groningen door de traditionele milieuvervuilers CDA en VVD werd bestuurd (CDA-minister Verburg was betrokken bij de aanvankelijke vergunning, net als toenmalig gedeputeerde Henk Bleker). Het bestuur van Groningen wordt nu echter gevormd door GroenLinks, D66, PvdA en VVD. Drie partijen die tègen kolencentrales zijn, en natuur hoog in het vaandel dragen. Van zulke partijen verwacht je dat ze, nu de rechter de kolencentrale illegaal heeft verklaard, de bouw meteen stilleggen. Maar nee. In plaats van de natuurbeschermingswet na te leven, kiezen GroenLinks, D66 en PvdA voor de belangen van RWE. De bouw gaat door.

Juist nu Bleker de natuurbescherming in angstaanjagend tempo aan het afbreken is, heeft de natuur politieke bondgenoten nodig. Pijnlijk dat de groene partijen de natuur, als het erop aankomt, gewoon in de steek laten.

Dus wat hebben kolencentrales, ganzen en orka's gemeen? Dat het natuur- en diervijandige CDA het beleid bepaalt -en dat de groene oppositie daar kritiekloos aan meewerkt. 

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hou liever vast aan m'n idealen...