Koninkrijksrelaties en defensie

Met dank overgenomen van A. (André) Bosman i, gepubliceerd op woensdag 5 oktober 2011.

Vanochtend een telefonisch interview met Susanne Koelega van de Daily Herald over het jaar na 10-10-10. Ik ben redelijk positief over de ontwikkelingen, maar zie ook zeker gebieden waar de ontwikkeling niet positief is. Gelukkig hebben we het College Financieel toezicht om de financiën in de peiling te houden, maar bestuurlijk maak ik mij zeker zorgen.

Tijdens de lunch hebben Han ten Broeke en ik gesproken met leden van de NVA over de verschillende vormen van samenwerking tussen de defensies van België en Nederland. Goede presentatie van onze Belgische collega’s en zeker een mooi startpunt voor verdere gesprekken. Beter een goede buur dan een verre vriend!

De avond was gereserveerd voor het Algemeen Overleg over de visie op het Koninkrijk en de Waarborgfunctie. Stevig met de minister van BZK Donner van gedachten gewisseld en zeker ook verschillend van gedachte. Ik zie de visie van Nederland namelijk niet terug in het stuk en had daar wel om gevraagd. De waarborgfunctie kwam vooral ter sprake tijdens de discussie over het Rapport Rosenmuller over de bestuurlijke problemen op Curacao. Een zorgelijke situatie waar stappen in gezet moeten worden, eerst door de Staten van Curacao! Het AO afgerond met het verzoek tot een vervolg om Moties in te dienen.