Bespreking inbreng begroting

Met dank overgenomen van A. (André) Bosman i, gepubliceerd op dinsdag 11 oktober 2011.

Belangrijke dag omdat mijn inbreng voor de begroting van het Koninkrijk werd besproken. Op een paar punten van verduidelijking na geen bezwaar in de fractie. Kan er dus mee aan de slag. Na het reces ben ik aan de beurt!

In de avond nog het indienen van de moties over de waarborgfunctie. Dat liep steeds verder uit omdat Donner nog bezig was in de Eerste kamer zijn aanpassingswet op de ID kaart aan het verdedigen was.